top of page

PSYCHO PORT

Ambulance klinické psychologie a dětské klinické psychologie
O nás

O NÁS

PhDr. Jana Kmoníčková

Jsem klinická psycholožka, dětská klinická psycholožka a psychoterapeutka.

Psychologii jsem vystudovala na filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (2000-2005).

 

Mám atestaci z klinické psychologie (2015), z dětské klinické psychologie (2020) a funkční specializaci v systematické psychoterapii (2015). Absolvovala jsem terapeutický výcvik v kognitivně behaviorální terapii (2009-2013). Jsem absolventkou výcviku Supervize v pomáhajících profesích.

 

Dlouhodobě se věnuji terapii a diagnostice dětí, dospívajících a dospělých.  

Pracuji s dětmi, dospívajícími a adolescenty, zaměřuji se na diagnostiku a terapii poruch specifických pro tento věk, poruchy vývoje, emoční poruchy, poruchy chování včetně návykového chování,  poruch spánku, úzkostných poruch atd. 

V rámci péče o dospělé pacienty se věnuji zejména problematice neurotického spektra - panické stavy, úzkosti, fobie či obsedantně kompulzivní symptomatice.

 

Jsem členem Asociace klinických psychologů. 

PhDr. Lucie Myšková, PhD.

Jsem psycholog ve zdravotnictví. Psychologii jsem vystudovala v kombinaci se speciální pedagogikou na Univerzitě Karlově v Praze a jednooborovou psychologii v magisterském programu také na Univerzitě Palackého v Olomouci.

 

Jsem absolventkou výcviku rodinné systemické terapie a kognitivně behaviorální terapie a oba přístupy využívám v praxi, ve které se věnuji psychologické práci s dětmi i dospělými. Mám supervizní výcvik.

Dlouhodobě se věnuji oblasti dětské psychologie, prevenci rizikového chování a institucionální výchově. Byla jsem lektorkou programů primární prevence, pracovala jsem v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy a následně jsem vedla oddělení ústavní výchovy a prevence rizikového chování v Národním ústavu pro vzdělávání.

S ČÍM VÁM MŮŽEME POMOCI

DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ

 • Psychodiagnostika a terapie poruch typických pro dětský věk

 • Poruchy pozornosti a ADHD, školní neprospívání, vývojové poruchy

 • Úzkostné poruchy – např. specifické fobie či OCD

 • Emoční poruchy

 • Poruchy chování, včetně agresivních projevů, výchovné problémy

 • Disharmonický vývoj, sebepoškozování, zneužívání návykových látek, poruchy příjmu potravy a další.

 • Psychosomatické symptomy

 • Rodinná terapie

DOSPĚLÍ

 • Psychodiagnostika

 • V terapii se především zaměřujeme na neurotické poruchy – fobie, panická porucha, OCD a poruchy nálad

Služby jsou v případě zdravotní indikace hrazené ze zdravotního pojištění. Jsme smluvním partnerem následujících zdravotních pojišťoven:

 • 111 - Všeobecná zdravotní pojišťovna (VZP)

 • 201 - Vojenská zdravotní pojišťovna (VOZP)

 • 207 - Oborová zdravotní pojišťovna (OZP)

 • 209 - Zaměstnanecká pojišťovna Škoda (ZPŠ)

 • 211 - Zdravotní pojišťovna MInisterstva vnitra (ZPMV)

 • 213 - Revírní bratrská pokladna (RBP)

Služby
Kontakt
bottom of page